Tässä blogissa käsitellään suomalaisia ravintoloita, ja erityisesti Suomen parhaimpia ravintoloita. Suomen ravintolamaailmalle tyypillistä on ketjuravintolat, jotka useimmiten eivät kuule parhaiden ravintoloiden joukkoon, vaan ne kilpailevat erityisesti hinnalla ja turvallisuudella. Erityisesti suuremmissa kaupungeissa on myös ns. fine dining ravintoloita, jotka usein luokitellaan parhaiden ravintoloiden joukkoon.

Ravintoloissa on suuria eroja keskenään. Yhä useampi ravintola on Suomessa ulkomaalaisomistuksessa. Nyky-Suomessa onkin useita nepalilaisia, thaimaalaisia, kiinalaisia, italialaisia ja intialaisia ravintoloita. Valtaosa näistä on ulkomaalaisten omistamia.

Ravintolakulttuuri on muuttunut Suomessa merkittävästi viime vuosina. Ihmiset ovat alkaneet käydä aiempaa enemmän ravintoloissa syömässä. Jos verrataan moniin muihin maihin, Suomessa ei ole perinteisestä ravintolakulttuuria. Tähän lienee useita syitä. Ensiksi, ravintolassa syöminen on Suomessa varsin kallista, eikä kaikilla ole siihen varaa. Toiseksi, monet suomalaiset nauttivat ruokansa mieluummin perhepiirissä eikä tuntemattomien ihmisten ympäröimänä Tämä syömisen sosiaalinen aspekti näkyy suomalaisissa ravintoloissa esimerkiksi siinä, että pöydät on usein sijoitettu varsin kauaksi toisistaan, varsinkin jos verrataan moniin esimerkiksi italialaisiin ravintoloihin. Kolmanneksi, monet suomalaiset asuvat tai ovat asuneet haja-asutusalueilla ja maaseudulla, joissa ravintolatarjontaa ei juuri ole.

Ravintolakulttuuri on hyvin mielenkiintoinen aihe kirjoittaa, koska se on muuttunut Suomessa hyvin nopeasti. Erityisesti ulkolaiset vaikutteet ovat tulleet osaksi suomalaista ravintolakulttuuria. Osa suomalaisista on amerikkalaiset pikaruokakulttuurin kannattaja, ja tällaisilla ravintoloilla on kysyntää. Sen lisäksi Suomessa on yhä enemmän kysyntää ns. fine dining ravintoloille. Myös kasvisravintoloille on kysyntää, koska moni suomalainen on vegaani tai vegetaristi.

Suomessa ei ole niin vahvaa ja ominaista ruokakulttuuria kuin monessa muussa maassa. Suomalaisesta keittiöstä ei puhuta samalla tavalla kuin esimerkiksi italialaisesta, venäläisestä tai thaimaalaisesta keittiöstä. Siksi myös suomalaiseen ruokaan erikoistuneita ravintoloita on varsin vähän. Moni lounasravintola tarjoaa usein lounaalla tyypillistä suomalaista kotiruokaa, mutta usein suomalaisuus ei ole mukana markkinoinnissa. Jotkut tasokkaat ja kalliit ravintolat ovat kuitenkin erikoistuneet suomalaiseen ruokaan. Tästä lisää Suomen parhaimpia ravintoloita käsittelevässä osiossa.

Seuraavaksi käymme läpi suomalaista ravintolatarjontaa ja esittelemme joitakin Suomen parhaimmista ravintoloista. Aiheen käsittely aloitetaan kuitenkin muista ravintoloista. On myös huomioitava, että parhaimpien ravintoloiden määrittely on vaikeaa, ja joissakin äänestyksessä menestyneet eivät menesty toisissa.